Sơn công nghiệp nhôm dán Về chúng tôi Mực in Công nghiệp nhôm Dán Công nghiệp xây dựng nhôm dán

Về chúng tôi

Công ty TNHH Vật liệu kim loại Shan Dong Jie Han

  

chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật cao, mạnh mẽ hơn về khả năng nghiên cứu và phát triển, trong bộ phận nghiên cứu mài và bộ phận gia công bề mặt, chúng tôi đã phát triển nhiều sản phẩm mới khác nhau như miếng dán hình đô la bạc, miếng dán nhôm cơ bản nước, và miếng dán nhôm mạ điện có thể đạt được yêu cầu của khách hàng và phù hợp với sơn hoặc mực in hoặc nhựa loại mới và v.v.

Tin tức